Stierenprotocol

Jaarlijks vallen in Nederland nog steeds meerdere dodelijke slachtoffers door stieren. Reden genoeg om duidelijke spelregels te hebben in de omgang met stieren. Binnen AB Oost bestaan deze regels al jaren. Vorig jaar is hier, naar aanleiding van een incident, nog ruim aandacht aan besteed. Desondanks blijkt dat medewerkers van AB Oost nog zo nu en dan geconfronteerd worden met stieren die los tussen de koeien lopen.

Vanwege het grote belang dat AB Oost hecht aan de veiligheid van haar medewerkers brengen wij de uitgangspunten van het binnen AB Oost geldende beleid hierbij nogmaals onder de aandacht.

  • Medewerkers van AB Oost werken niet tussen vee en/of op land waar een stier los loopt.
  • Werkzaamheden aan of met een stier (klauwverzorgen, scheren, etc.) worden altijd uitgevoerd met minimaal 2 medewerkers bij de stier.

Indien er een stier los loopt tussen uw vee vragen wij u dus de stier apart te plaatsen en vast te zetten voordat medewerkers van AB Oost hun werk tussen het vee gaan uitvoeren. Als dit niet mogelijk is, schakelt AB Oost altijd minimaal een 2e medewerker in. Met deze maatregelen verkleinen we de kans op ongevallen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Het stierenprotocol van AB Oost kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken.